Механізми державного регулювання в системі еколого-економічного розвитку України

Ruslan Romanovych Biloskurskyy


Анотація


У статті визначено види механізмів державного регулювання еколого-економічного розвитку країни з виявленням практичних особливостей їх реалізації в Україні. Окреслено систему державного регулювання еколого-економічного розвитку країни та місце в ній механізмів. Запропоновано основні класифікаційні підходи до розподілу механізмів – за характером, обов’язковістю, ресурсним спрямуванням, темпологічністю, функціональним навантаженням, масштабами реалізації. Встановлено, що найбільш популярний підхід до поділу механізмів є за сферою їхньої дії, що передбачає виокремлення нормативно-правових, адміністративних, фінансово-економічних та інформаційних механізмів. При вивченні нормативно-правових механізмів зазначено, що вони охоплюють закони, підзаконні нормативні акти, міжнародно-правові акти загальної і предметної дії, які можуть прийматись органами влади різного управлінського рівня. Систематизовано фінансово-економічні механізми на групи інструментів бюджетного і позабюджетного фінансування, державних корпоративних прав і власності, ціноутворення, оподаткування, кредитування, інвестування. Описано загальну практику та проблеми екологічного оподаткування в Україні, в тому числі з оглядом поточної реформи фінансово-бюджетної децентралізації. Описано основні інформаційні механізми державного регулювання еколого-економічного розвитку країни (промоцію еколого-економічної відповідальності, публічність державних реєстрів, системний еколого-економічний аналіз, науково-дослідне проектування, освітньо-виховні заходи). При цьому зазначено, що велику роль в ефективності їх реалізації відіграє рівень розвитку громадянського суспільства. Найбільш важливим за поточних умов регулятором у сфері еколого-економічного розвитку України визначено екологічне оподаткування.

Ключові слова


механізм державного регулювання; еколого-економічний розвиток; нормативно-правові механізми; адміністративні механізми; фінансово-економічні механізми; інформаційні механізми

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchuk, A. V. & Shevchuk, L. T. (2014). Universitetite tretʹoho tysyacholittya yak oporni tsentry hlobalʹnoho naukovo-osvitnʹyy prostir. Innovatsiyna ekonomika, 4, 16-21. [in Ukrainian].

Khvesyk, M. A. & Stepanenko, A. V. (2014). Ekolohichna kryza v Ukrayini: sotsialʹno-ekonomichni Naslidky ta shlyakhy yikh Podolannya. Ekonomika Ukrayiny, 1, 74-86. [in Ukrainian].

Hindes, O. H. (2012). Napryamy pidvishchenni ekoloho-ekonomichnoyi efektivnosti pryrodookhoronnykh zakhody. Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya. Seriya: Upravlinnya, 1, 95-102. [in Ukrainian].

Yurechko, O. V. (2005). Ekolohichni sanktsiyi za zabrudnennya dovkillya v Ukrayini. Naukovyy visnyk UkrDLTU: Ekolohizatsiya ekonomiky yak instrument staloho rozvytku v uslovyyakh konkurentnoho seredovyshcha, 15.6, 360-366. [in Ukrainian].

Antonyuk, U. V. (2011). Ponyattya y vydy ekolohichnykh litsenziy v Ukrayini. Retrieved from: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2011/14.pdf. [in Ukrainian].

Radyk, I. L. (2001). Pravovi problem ekolohichnyy Litsenzuvannya: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupeniv kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.06 «zemelʹne pravo; Ahrarne pravo; ekolohichna pravo; pryrodoresursove pravo, 18. [in Ukrainian].

Holyan, V. (n. d.).Yaki ye rezervy Zbilʹshennya nadkhodzhennya pryrodno-resursnoyi renty do zvedennya byudzhetu Ukrayiny. Retrieved from: http://ecos.kiev.ua/news/view/308. [in Ukrainian].

Holyan, V. A., Bardasʹ, V. M. (2013) Fiskalʹne rehulyuvannya pryrodokorystuvannya v umiv pohlyblennya institutsionalʹniy. Ekonomichni nauky. Ser.: Ekonomichna teoriya ta ekonomichna istoriya, 10, 55-64. [in Ukrainian].

Sidelʹnikova, L. P. (2011). Fiskalʹni rezervʹte opodatkuvannya pryrodnykh resursiv. Tavriysʹkyy naukovyy visnyk, 76, 504-516. [in Ukrainian].

Pro pohodzhennya materialiv Polozhennya pro Derzhavnyy fond okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha. (1998). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF. [in Ukrainian].

Fedchak, O. M. (2010). Finansove zabezpechennya ratsionalʹnyy Vykorystannya ta okhorony pryrodnykh resursiv v Ukrayini. Istoriya ta perspektyvy sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku, derzhavnoho rehulyuvannya ta mistsevoho samovryaduvannya Pivdnya Rossyy ta Ukrayiny, 2, 126-132. [in Ukrainian].

Pohrishchuk, H. B. (2005). Finansove zabezpechennya okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha, 24. [in Ukrainian].

Mishchenko, V. S., Kovalʹ, Ya. V., Khvesyk, M. A. & Kucher, O. A. (2007). Prirodnoresursni Platezhi v dokhodakh byudzhetu. Shlyakhy Vdoskonalennya. Finansy Ukrayiny, 12, 27-37. [in Ukrainian].

Martynyuk, I. V. (2013). Kryteriyi formyrovanye podatkovoyi polityky, spryamovanoyi na ekoloho-ekonomichnyy rozvytok krayiny. Ekonomichnyy prostir, 70, 284-293. [in Ukrainian].

Rozdil VIII. Ekolohichnyy podatok: Podatkovyy kodeks Ukrayiny: Derzhavna fiskalʹna sluzhba Ukrayiny. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniy-poda/. [in Ukrainian].

Demchenko, N. V., Kasatonova, I. A. (2012). Ekoloho-ekonomichna polityka y natsionalʹnyy mekhanizm pryrodokorystuvannya: napryamky vdoskonalennya. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva, 1, 31-34. [in Ukrainian].

Giljum, S., Lutz, Ch., Polzin, C. (2010). Global implications of a European environmental tax reform. Sustainable Europe Research Institute (SERI). [in English].

Veklych, O. O. (n. d). Ninishnya modelʹ finansovo-byudzhetnoyi detsentralizatsiyi ekolohichnoho opodatkuvannya yak institutsionalʹniy chynnyk posylennya ekolohichnykh vyklykiv (analitychna zapyska). Komitet Verkhovnoyi Rady Ukrayiny po voprosam ekolohichnoyi polityky, pryrodokorystuvannya ta likvidatsiyi naslidkiv chornobylʹsʹkoyi katastrofy. Retrieved from: http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/ article?art_id=58930&cat_id=45228. [in Ukrainian].

Trehobchuk, V. (2002). Kontseptsiy stalyy rozvytku dlya Ukrayiny. Visnyk Natsyonalʹnoy akademyy nauk Ukrayiny, 2, 31-40. [in Ukrainian].

Potay, I. Yu. & Andrushkevych, K. V. (2015). Stalyy rozvytok rehionu z pro ekolohichnu rehlamentatsiyeyu: monitorynh ta perspektyvy. Vseukrayinsʹki naukovi ekonomichni chytannya z mizhnarodnoyu uchastyu z nahodi 50-richchya ekonomichnoyi osvity na Mykolayivshchyni, 20-24. [in Ukrainian].

Khvostina, I. M. & Zelinsʹka, H. O. (2014). Kontseptualʹni aspekty ekoloho-ekonomichnyy analizu. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 5(2), 115-119. [in Ukrainian].

Kolyenov, O. M. (2014). Napryamky Vdoskonalennya mekhanizmu formuvannya ta realyzatsyy derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky v Ukrayini. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya, 1, 80-86. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)