Оцінка впливу зовнішньої заборгованості на соціально-економічний розвиток України

Olha Olehivna Ivashchuk, Andrii Mykhailovych Pin


Анотація


Вступ. Посилення глобалізаційних процесів супроводжуються лібералізацією міжнародного руху капіталу. Як одна із форм вияву міжнародного руху капіталу, зовнішні фінансові ресурси є невід’ємною складовою міжнародних економічних відносин, зокрема міжнародної торгівлі та транскордонного інвестування, а також є можливістю стимулювати економічне зростання, а відтак довгостроковий соціально-економічний розвиток.
Мета статті полягає у здійсненні оцінки впливу валової зовнішньої заборгованості на соціально-економічний розвиток України та розробленні практичних рекомендацій стосовно покращення політики управління зовнішньою заборгованістю України.
Методологія. Для досягнення поставленої мети та похідних завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, кластерного та регресійного аналізу та графічний метод. У статті визначено основні фактори виникнення зовнішньої заборгованості.
Результати. Встановлено, що зовнішня заборгованість має неоднозначний вплив на соціально-економічний розвиток країни, залучення зовнішніх ресурсів сприяє економічному зростанню, проте за умови неефективного використання негативно впливає на ВВП країни. Встановлено, що причинами різкого зростання рівня зовнішнього державного боргу за аналізований період є від’ємне сальдо балансу поточних операцій, низький рівень інвестиційної та інноваційної активності, поширення бартерних операцій та інтенсифікація чорного ринку внаслідок згубного впливу інфляційних процесів, низький рівень золовалютних резервів. Встановлено, що існує гостра залежність усіх секторів економіки України від стабільності обмінного курсу національної грошової одиниці, оскільки її питома вага у валютній структурі валової зовнішньої заборгованості складає лише 1 %. Здійснено оцінку ризиків, пов’язаних з нагромадженням зовнішньої заборгованості. Виявлено, що кредитні організації (за винятком центрального банку) найефективніше використовують зовнішні запозичення, однак запозичення центрального уряду найбільш несприятливо впливають на ВВП України. Окреслено напрями зменшення зовнішнього боргового тиску на економіку України.
Висновки. Зовнішня заборгованість здійснює неоднозначний вплив на соціально-економічний розвиток України. Потрібно покращувати бізнес середовище країни та розширювати доступ кредитним організаціями до зовнішніх фінансових ресурсів. Крім цього, необхідно оптимізувати використання залучених іноземних кредитів державним сектором.

Ключові слова


зовнішня заборгованість; соціально-економічний розвиток; економічне зростання; зовнішні фінансові ресурси; зовнішній борг; управління зовнішньою заборгованістю

Повний текст:

PDF

Посилання


National Bank of Ukraine. (2017). External debt statistics: guide for users . Kyiv, Ukraine: National Bank of Ukraine.

National Bank of Ukraine. (2017). External Debt Statistics . Retrieved 29 January, 2018, from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65613.

International Monetary Fund. (2014). External debt statistics: guide for compilers and users. Washington: International Monetary Fund.

UNCTADstats. (2017). Gross domestic product: Total and per capita, current and constant (2005) prices, annual, 1970-2016. Retrieved 29 January, 2018, from http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96.

International Monetary Fund. (2016). Economic Outlook Global Prospects and Policies. Retrieved29 November, 2016, from https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/c1.pdf.

The World Bank. (2017). International Debt Statistics . Retrieved 29 January, 2018, from https://data.worldbank.org/products/ids.

International Monetary Fund. (2017). World Economic Outlook April 2017 Gaining Momentum? . Washington, DC: International Monetary Fund.

Krugman, P. (2015). Nobody Understands Debt . Retrieved 29 January, 2018, from https://www.nytimes.com/2015/02/09/opinion/paul-krugman-nobody-understands-debt.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)