Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. До наукового журналу "Український журнал прикладної економіки" приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене одразу безпосередньо Головним редактором.

2. Редакція збірника підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.

3. Статті, подані до журналу, одразу надсилаються на рецензування двом незалежним експертам.
Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.

4. В тижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рензування", яку редакція в подальшому надсилає  авторові.

5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. 

6. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти  обирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
  • Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
  • Повернути на огляд - подання буде прийняте або відхилене після доопрацювання і повторного рецензування
  • Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
  • Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
  • Дивіться коментарі - обирається у випадку, коли не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові.  Протягом тижня автор доопрацьовує статтю та завантажує в систему журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну стаття не повернута (або про затримку не повідомлено редакції) - подання знімається з черги і видаляється.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 

Періодичність публікації

"Український журнал прикладної економіки" виходить 4 рази на рік у різних томах.

 Збірник

 Подача матеріалів до

 Дата публікації

 Том 1

1 квітня

 15 травня

Том 2

 1 червня

 30 червня

Том 3

 20 жовтня

 24 листопада

Том 4

 28 листопада

 15 січня

Кожен випуск затверджується Вченою радою університету. До друку приймаються матеріали, які до вказаної дати були завантажені в систему.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту під ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована (CC BY-ND-ND 3.0), підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

Додатково, всі файли зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, м. Київ, Україна.